กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการ 1 อัตรา

0
2607

งานราชการ 2559

กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป สังกัด สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559 ในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ จำนวน 1 อัตรา

สำหรับสมาชิกที่สนใจสมัครงานราชการ 2559 ในครั้งนี้ ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 14 – 18 ธันวาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ และสามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้จากลิงก์แนบท้ายประกาศ

สมัครงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์

งานราชการ 2559

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นักวิชาการสหกรณ์ จำนวน 1 ตำแหน่ง

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด
ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงานราชการ 2559

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครงานราชการ 2559 ขอและยื่นใบสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 14 – 18 ธันวาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร จำนวน 100 บาท เมื่อสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

ดูรายละเอียดหรือสมัครงาน