กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรี 9-18 ก.ย.

0
541

กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดกองแผนงาน จำนวน 1 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครงานราชการ ตามประกาศรับสมัครงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 9-18 กันยายน 2562

สมัครงานราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ทางธุรกิจการเกษตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือทางการบริหารธุรกิจการเกษตร หรือทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ หรือทางเศรษฐศาสตร์เกษตร หรือเศรษฐศาสตร์ทางการสหกรณ์

วิธีการรับสมัครงานราชการ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองแผนงาน (อาคาร 2 ชั้น 2) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 9-18 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานราชการ