กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครงานราชการ วุฒิปวส.-ปริญญาตรี

0
261

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน วุฒิ ปวส. จำนวน 3 อัตรา

สำหรับผู้สนใจสมัครงานราชการตามประกาศดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดตามลิงก์ที่ปรากฏด้านล่าง และสมัครงานออนไลน์ได้ ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม ถึงวันที่ 7 กันยายน 2562

สมัครงานราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

1. นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

2. นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตำแหน่ง ดังปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

การรับสมัครสอบงานราชการ

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบ ให้สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม ถึงวันที่ 7 กันยายน 2562 ตลอดเวลา 24 ชม. ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังปรากฏในเอกสารแนบท้ายประกาศ

รายละเอียดเพิ่มเติม >>> สมัครงานราชการ