กรมหม่อนไหม ประกาศรับสมัครงานราชการ วุฒิปวช. /ปริญญาตรี

0
1507
กรมหม่อนไหม

ประกาศรับสมัครงานราชการ

กรมหม่อนไหม โดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (สระบุรี) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2558 ในตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร วุฒิ ปวช. จำนวน 1 อัตรา

สมาชิกท่านใด ที่ต้องกำลังหางานราชการ และสนใจประกาศรับสมัครงานราชการในครั้งนี้ ให้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และสมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 17 – 24 มีนาคม 2557

กรมหม่อนไหมงานราชการ กรมหม่อนไหม

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นักวิชาการเกษตร  จำนวน 1 อัตรา

  2. เจ้าหน้าที่การเกษตร  จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการเกษตร

  1. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิชาทางด้านการเกษตร
  2. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือทางอื่นที่กรมเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่การเกษตร

  1. วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาทางด้านการเกษตร
  2. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือทางอื่นที่กรมเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 

การรับสมัครงานราชการ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ อาคารสำนักงานศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (สระบุรี) ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 17 – 24 มีนาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 3667 9744-2

 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน

กรมหม่อนไหม โดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (สระบุรี) จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ณ อาคารศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (สระบุรี) ในวันที่ 25 มีนาคม 2558 และทางเว็บไซต์ของกรม

อ่านรายละเอียดทั้งหมด>>>>Download Link