กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครงานราชการ วุฒิ ปวช. 1 อัตรา

0
1252

งานราชการ วุฒิ ปวช.

กรมหม่อนไหม โดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ศรีสะเกษ) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ปวช.

สมาชิกท่านใด สนใจสมัครงานราชการ วุฒิ ปวช. สังกัดกรมหม่อนไหม จ.ศรีสะเกษ ให้สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 6- 13 กรกฎาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

สมัครงาน กรมหม่อนไหม

 

งานราชการ วุฒิ ปวช.

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงานราชการ วุฒิ ปวช.

  1. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ด้านพาณิชยการ ด้านการบัญชี ด้านคอมพิวเตอร์ หรือด้านเลขานุการ
  2. หากมีประสบการณ์ด้านการเงินบัญชี และพัสดุ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

การรับสมัครงานราชการ วุฒิ ปวช.

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ศรีสะเกษ) อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 6 – 13 กรกฎาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ

 

เอกสารต้นฉบับ งานราชการ วุฒิปวช.