กรมอนามัย ประกาศรับสมัครงานราชการ วุฒิปวส.-ปริญญาตรี 5 ตำแหน่ง 17 อัตรา

0
1109

ประกาศรับสมัครงานราชการ

กรมอนามัย ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558 ในตำแหน่งต่างๆ รวม 5 ตำแหน่ง 17 อัตรา คุณวุฒิการศึกษาระดับ ปวส.- ปริญญาตรี สำหรับสมาชิกท่านใด ที่มีความสนใจ ต้องการสมัครงานราชการ ตามประกาศรับสมัครงาน กรมอนามัย ดังกล่าวนี้ สามารถสมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ ตั้งแต่วันที่ 10 – 31 สิงหาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครงาน กระทรวงสาธารณสุข

ประกาศรับสมัครงานราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม) จำนวน 6 อัตรา
  2. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ) จำนวน 3 อัตรา
  3. นักโภชนาการปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา
  4. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  5. นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ กรมอนามัย ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงานราชการ

ผู้ประสงค์จะสมัครงานราชการ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 – 31 สิงหาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังปรากฏในรายละเอียดแนบท้ายเอกสาร

 

การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

กรมอนามัย จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 8 กันยายน 2558 ที่กองการเจ้าหน้าที่ อาคาร 2 ชั้น 2 กรมอนามัย ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี หรือดูได้จากเว็บไซต์กรมอนามัย

 

คลิกเพื่ออ่าน>>>>ประกาศรับสมัครงานราชการ