กรมอุตสาหกรรมฯ เปิดสอบงานราชการ วุฒิ ปริญญาตรี / โท 2 อัตรา

0
614

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ มีความประสงค์จะดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558 ในตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ (คุณวุฒิปริญญาโท) และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (คุณวุฒิปริญญาตรี) รวม 2 อัตรา

สมาชิกท่านใด ที่มีความสนใจในตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบดังกล่าว ให้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และสมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม – 2 กันยายน 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครงาน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

 สมัครงานราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. เศรษฐกรปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา

  2. นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ มีความประสงค์จะดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงานราชการ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบงานราชการ ให้สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม – 2 กันยายน 2558 ที่เว็บไซต์ www.dpim.go.th หัวข้อ “สมัครงาน” ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังปรากฏในรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

 

การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในวันที่ 9 กันยายน 2558 ณ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และทางเว็บไซต์ www.dpim.go.th หัวข้อ “สมัครงาน”

 

คลิกเพื่ออ่าน>>>>ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ