ประกาศรับสมัครงานราชการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จำนวน 15 อัตรา

0
3814

ประกาศรับสมัครงานราชการ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ มีความประสงค์จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ วุฒิปริญญาโท จำนวน 15 อัตรา โดยให้ผู้ที่สนใจประกาศรับสมัครงานราชการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2559 – 6 มกราคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง

สมัครงาน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

 

ประกาศรับสมัครงานราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ จำนวน 15 อัตรา
    อัตราเงินเดือนระหว่าง 17,500 – 19,250 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์หรือบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาภาษา สาขาวิชาวรรณคดี สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ

การรับสมัครงานราชการ

ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานราชการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2559 – 6 มกราคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังปรากฏรายละเอียดในเอกสารแนบท้าย

เอกสารต้นฉบับ สมัครงานราชการ