กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดสอบงานราชการ นักวิชาการ วุฒิปริญญาตรี

0
1191

งานราชการที่เปิดสอบ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จะดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการในตำแหน่งดังกล่าว จะได้รับอัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

สำหรับสมาชิกที่มีความประสงค์จะสมัครงานราชการในตำแหน่งดังกล่าว สามารถตรวจสอบคุณสมบัติตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบได้จากลิงก์แนบท้ายประกาศ และสมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม – 19 สิงหาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

งานราชการที่เปิดสอบ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  • นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
  2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

 

กำหนดการและวิธีการรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถติดต่อขอใบสมัคร และยื่นใบสมัครงานด้วยตัวเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 21 ถนนวิภาวดีีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม – 19 สิงหาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก ให้ทราบในวันที่ 26 สิงหาคม 2558 ณ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และทางเว็บไซต์ http://www.dmf.go.th

 

คลิกเพื่ออ่าน>>>>งานราชการที่เปิดสอบ