กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครลูกจ้าง รพ.ภูมิพล วุฒิม.ต้น-ม.ปลาย 103 อัตรา

0
890

กรมแพทย์ทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน วุฒิการศึกษาระดับ ม.ต้น – ม.ปลาย ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงพยาบาลภูมิพลอุดลยเดช จำนวน 103 อัตรา

สำหรับผู้สนใจสมัครงานราชการ ทหารอากาศ ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 2-13 กันยายน 2562

งานราชการ ทหาร

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  • พนักงานช่วยการพยาบาล ระดับสนับสนุน 1 จำนวน 103 อัตรา

คุณวุฒิของผู้สมัครงานราชการ ทหาร

  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น – มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ) หรือเทียบเท่า

การสมัครงานราชการ ทหาร

ผู้มีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ที่ กำลังพล กองอำนวยการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โทร. 02-534-7234 ตั้งแต่วันที่ 2-13 กันยายน 2562 ทุกวันในเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>งานราชการ ทหาร