กรมแพทย์แผนไทย เปิดสอบบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 7 อัตรา 29 ต.ค. – 25 พ.ย.

0
577

ประกาศรับสมัครสอบข้าราชการ กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา ผู้สนใจสมัครสอบข้าราชการ ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม – 25 พฤศจิกายน 2562

สอบข้าราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  2. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
  3. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
  4. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา

การรับสมัครสอบข้าราชการ

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบข้าราชการ ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม – 25 พฤศจิกายน 2562 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ดังปรากฏในรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สอบข้าราชการ