กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบข้าราชการ วุฒิปวส./ป.ตรี 6 ตำแหน่ง 17 อัตรา 19 มี.ค.-9 เม.ย.

0
365

กรมโยธาธิการและผังเมือง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขัน เพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 6 ตำแหน่ง รวม 17 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับปวส.และปริญญาตรี ในส่วนของผู้สนใจสอบราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม – 9 เมษายน 2563

สอบราชการ กรมโยธา

ตำแหน่งงานราชการ

  • นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  • นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  • วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  • นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
  • นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 8 อัตรา
  • นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา

วิธีสมัครสอบราชการ กรมโยธา

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสอบราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม – 9 เมษายน 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สอบราชการ กรมโยธา