กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงานราชการ วุฒิ ปวส. ช่างเขียนแบบ

0
996
กรมโยธาธิการและผังเมือง

งานราชการ วุฒิปวส.

กรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2558 ในตำแหน่ง พนักงานเขียนแบบ วุฒิ ปวส. จำนวน 1 อัตรา

สำหรับผู้ที่สนใจ ต้องการสมัครงานราชการ วุฒิปวส. ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้ติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 17 – 27 มีนาคม 2558 หรืออ่านรายละเอียดทั้งหมดได้จากลิงก์แนบท้ายประกาศ

กรมโยธาธิการและผังเมืองงานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. พนักงานเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับวุฒิ ปวส. ช่างเขียนแบบสถาปัตยกรรม สาขาช่างก่อสร้าง

 

การรับสมัครงานราชการ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครงานราชการ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ศาลาประชาคมจังหวัด ชั้น 2 ถนนสุทธิภิรมย์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 17 – 27 มีนาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

กรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสมุทรปราการ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 3 เมษายน 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ

อ่านรายละเอียดทั้งหมด>>>>Download Link