กระทรวงการคลัง รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปวส.สมัครทางไปรษณีย์ 28 ม.ค.-3 ก.พ.

0
844

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน วุฒิปวส. ในส่วนของผู้ที่สนใจสอบราชการ วุฒิปวส. ให้สมัครงานทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2563

สอบราชการ วุฒิปวส.

ตำแหน่งงานราชการ

  • พนักงานประจำสำนักงาน จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครสอบราชการ วุฒิปวส.

ผู้ที่มีความประสงค์จะสอบราชการ วุฒิปวส. ให้สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีรายละเอียดการรับสมัครงาน ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สอบราชการ วุฒิปวส.