กระทรวงการคลัง เปิดสอบข้าราชการ “นักประชาสัมพันธ์” วุฒิป.ตรี 7-28 พ.ค.

0
1142

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา ในส่วนของผู้สนใจสมัครงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงการคลัง ให้สมัครงานออกนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 7-28 พฤษภาคม 2563

สมัครงานประชาสัมพันธ์

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  • นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครงานประชาสัมพันธ์

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 7-28 พฤษภาคม 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานประชาสัมพันธ์

อัพเดทข่าวการรับสมัครงานทั้งภาครัฐ และเอกชนอย่างต่อเนื่อง >>> https://www.facebook.com/job4thaidotcom/