กระทรวงการคลัง เปิดสอบบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิปวส. ทุกสาขา

0
650

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้งเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน วุฒิปวส. ในส่วนของผู้ที่สนใจสอบเข้ารับราชการ กระทรวงการคลัง ให้สมัครงานออนไลน์ ภายในวันที่ 2 กันยายน 2563

สอบเข้ารับราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  • เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน

วิธีสมัครสอบเข้ารับราชการ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสอบเข้ารับราชการ กระทรวงการคลัง ให้สมัครงานออนไลน์ ภายในวันที่ 2 กันยายน 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สอบเข้ารับราชการ