กระทรวงดิจิทัลฯ รับสมัครสอบข้าราชการ วุฒิปริญญาตรี 2 ตำแหน่ง รับถึง 24 มี.ค.

0
1056

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก และบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี ในส่วนของผู้สนใจสมัครสอบข้าราชการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้สมัครงานออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2563

สมัครสอบข้าราชการ

ตำแหน่งงานราชการ

  1. นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

วิธีการสมัครสอบข้าราชการ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบข้าราชการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 2-24 มีนาคม 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กระทรวงดิจิทัลฯ ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครสอบข้าราชการ