“กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ” เปิดสอบเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา

0
5388

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งง่านต่างๆ

สำหรับสมาชิกที่มีความสนใจ ต้องการสมัครงานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามประกาศรับสมัคร ให้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และสมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 3 – 10 เมษายน 2560

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ

ตำแหน่งงานที่เปิดสอบ

 1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (*จ.เพชรบุรี)
  – อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน
  – วุฒิปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภาษาอังกฤษ สื่อสารมวลชน
 2. ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา (*จ.มุกดาหาร)
  – อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน
  – วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม อนามัยสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 3. ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา (*จ.สุโขทัย)
  – อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน
  – วุฒิปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาตร์สุขาภิบาล ภูมิศาสตร์ และวนศาสตร์
 4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (*จ.สกลนคร)
  – อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน
  – วุฒิปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ
 5. ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา (*จ.อุทัยธานี)
  – อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน
  – วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ชีววิทยาอนามัยสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 6. ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ จำนวน 1 อัตรา (*จ.อุทัยธานี)
  – อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน
  – วุฒิปริญญาตรี ทางวนศาสตร์

การรับสมัครงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ

สำหรับสมาชิกที่มีความสนใจ ต้องการสมัครงานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามประกาศรับสมัคร ให้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และสมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 3 – 10 เมษายน 2560 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดที่ปฏิบัติงานและรับสมัคร (ตามเอกสารแนบท้ายประการ)

เอกสารแนบท้ายประกาศ >>> คลิกที่นี่