กระทรวงทรัพย์ฯ เปิดสอบเข้ารับราชการ 10 ตำแหน่ง 36 อัตรา วุฒิปวส./ปริญญาตรี 13 ก.พ.-4 มี.ค.

0
987

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 10 ตำแหน่ง รวม 36 อัตรา ปฏิบัติ ณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้ที่สนใจสอบเข้ารับราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2563

สอบเข้ารับราชการ

ตำแหน่งงานราชการ

  1. นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ จำนวน 14 อัตรา
  2. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  3. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  4. นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
  5. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  6. นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  7. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
  8. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
  9. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
  10. นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน จำนวน 11 อัตรา

วิธีสมัครสอบเข้ารับราชการ

ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสอบเข้ารับราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบุไว้ในเอกสารต้นฉบับ

เอกสารต้นฉบับ>>>สอบเข้ารับราชการ