กระทรวงพลังงาน รับสมัครข้าราชการ วุฒิปวส.-ปริญญาตรี 56 อัตรา 15 พ.ย.-6 ธ.ค.

0
779

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกระทรวงพลังงาน จำนวน 7 ตำแหน่ง รวม 56 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครสอบงานข้าราชการ กระทรวงพลังงาน ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2562

สอบงานข้าราชการ

ตำแหน่งงานว่าง

  1. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
  2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  3. วิศวกรปฏิบัติการ
  4. นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ
  5. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
  6. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
  7. นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

การสมัครสอบงานข้าราชการ

ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบงานข้าราชการ สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2562 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของกระทรวงพลังงาน ดังปรากฏรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สอบงานข้าราชการ