กระทรวงมหาดไทย เปิดสอบข้าราชการ วุฒิป.ตรี นักวิเคราะห์ นักการเงิน นิติกร 85 อัตรา 14 พ.ย.-4 ธ.ค.

0
631

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการเงินและบัญชี นิติกร วุฒิปริญญาตรี รวม 85 อัตรา

ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครสอบข้าราชการ มหาดไทย ตามประกาศรับสมัครงานราชการ กระทรวงมหาดไทย ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2562

สอบข้าราชการ มหาดไทย

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 30 อัตรา
  2. นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 25 อัตรา
  3. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 30 อัตรา

วิธีสมัครสอบข้าราชการ มหาดไทย

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบข้าราชการ มหาดไทย ให้สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2562 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย แจ้งไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สอบข้าราชการ มหาดไทย