เปิดสอบ! เข้ารับราชการ “สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย” จำนวน 25 อัตรา

0
6771

งานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการและตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ผู้ที่สนใจสมัครงาน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สามารถสมัครสอบได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่่ 13 – 31 มีนาคม 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครงาน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

  1. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา
    – อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
    – วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในสาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์/บริหารรัฐกิจ นิติศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ (*ต้องผ่านการสอบ กพ. ในระดับปริญญาตรี)
  2. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา
    – อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
    – วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (*ต้องผ่านการสอบ กพ. ในระดับปริญญาตรี)

การรับสมัครสอบ

ผู้ที่สนใจสมัครงาน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สามารถสมัครสอบได้ทางอินเตอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ moi.job.thai.com หัวข้อ “การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการและตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ” ตั้งแต่วันที่่ 13 – 31 มีนาคม 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เอกสารต้นฉบับ >>> สมัครงานราชการ