กระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 40 อัตรา 20 มี.ค.-10 เม.ย.

0
1473

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี ตำแหน่งงานว่างครั้งแรก 40 อัตรา ผู้สนใจสมัครสอบข้าราชการ วุฒิป.ตรี กระทรวงวัฒนธรรม ให้สมัครงานออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม – 10 เมษายน 2563

สอบข้าราชการ วุฒิป.ตรี

ตำแหน่งงานราชการ

  • นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ จำนวน 40 อัตรา

วิธีการสมัครสอบข้าราชการ วุฒิป.ตรี

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบข้าราชการ วุฒิป.ตรี กระทรวงวัฒนธรรม ให้สมัครงานออนไลน์ได้ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม – 10 เมษายน 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กระทรวงวัฒนธรรมระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สอบข้าราชการ วุฒิป.ตรี