กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 5 ตำแหน่ง 59 อัตรา

0
1565
กระทรวงสาธารณสุข

สมัครงาน สาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้าทำการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558 ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 5 ตำแหน่ง รวม 59 อัตรา สำหรับผู้ที่สนใจ สมัครงาน สาธารณสุข ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 – 24 สิงหาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

กระทรวงสาธารณสุขสมัครงาน สาธารณสุข

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  จำนวน 13 ตำแหน่ง
  2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 24 ตำแหน่ง
  3. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 13 ตำแหน่ง
  4. นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านไฟฟ้า) จำนวน 3 ตำแหน่ง
  5. นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านโยธา) จำนวน 6 ตำแหน่ง

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงาน สาธารณสุข

ผู้ประสงค์จะสมัครงาน สาธารณสุข ให้สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 – 24 สิงหาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังปรากฏในรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

 

การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 15 กันยายน 2558 ทางเว็บไซต์ https://moph.job.thai.com หัวข้อ “การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ”

 

คลิกเพื่ออ่าน>>>>สมัครงาน สาธารณสุข