กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 ตำแหน่ง 15 อัตรา

0
1488

สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำลังเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 6 ตำแหน่ว รวม 15 อัตรา โดยผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องไปปฏิบัติงานตามโรงพยาบาลในจังหวัดต่างๆ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงานราชการ กระทรวงสาธารณสุข สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และทำการสมัครงานได้ตามวันและเวลาที่กำหนดในแต่ละตำแหน่ง ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้จากลิงก์แนบท้ายประกาศนี้

สมัครงาน สาธารณสุข

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. เภสัชกร, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 ตำแหน่ง
  2. ผู้ช่วยทันตกรรม, นายช่างเทคนิค,เจ้าพนักงานพัสดุ, นักวิชาการพัสดุ จำนวน 7 ตำแหน่ง
  3. นักวิชาการพัสดุ, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย จำนวน 2 ตำแหน่ง
  4. วิศวกรไฟฟ้า, นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ตำแหน่ง
  5. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง
  6. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 1 ตำแหน่ง
การรับสมัครงาน สาธารณสุข

ผู้ประสงค์จะสมัครงาน สาธารณสุข ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้ตรวจสอบวิธีการสมัคร และวันที่เปิดรับสมัคร ตามลิงก์แนบท้ายประกาศ ซึ่งแต่ละตำแหน่งงาน จะเปิดรับสมัคร และปิดรับสมัครไม่ตรงกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม>>>สมัครงาน สาธารณสุข