กระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งงานว่าง 7 ตำแหน่ง 74 อัตรา

0
437

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 7 ตำแหน่ง รวม 74 อัตรา ในส่วนของผู้สนใจงานราชการที่เปิดสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2563 – 8 มกราคม 2564

งานราชการที่เปิดสอบ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  จำนวน 3 อัตรา
  2. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา
  3. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา
  4. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา
  5. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  จำนวน 13 อัตรา
  6. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  จำนวน 35 อัตรา
  7. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  จำนวน 20 อัตรา

วิธีสมัครงานราชการที่เปิดสอบ

สำหรับผู้ที่สนใจงานราชการที่เปิดสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามประกาศรับสมัครงานราชการ ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2563 – 8 มกราคม 2564 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>งานราชการที่เปิดสอบ