กระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบงานโรงพยาบาล จ.สมุทรสาคร 18 ตำแหน่ง

0
487

กระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกและบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ประจำโรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 18 ตำแหน่ง

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงานโรงพยาบาล ตามประกาศรับสมัครงานของกระทรวงสาธารณสุข ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 26-30 สิงหาคม 2562

สมัครงานโรงพยาบาล

ตำแหน่งงานว่าง

  • พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 18 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

การรับสมัครงานโรงพยาบาล

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียด รับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 26-30 สิงหาคม 2562 ในเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม>>>สมัครงานโรงพยาบาล