กระทรวงเกษตรฯ เปิดสอบงานราชการ “เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป” วุฒิป.ตรี 1 อัตรา 1-7 ต.ค.

0
404

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกองเทคโนโลยีการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา ในส่วนของผู้สนใจงานราชการที่เปิดสอบ ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-7 ตุลาคม 2562

งานราชการที่เปิดสอบ

ตำแหน่งงานว่าง

  • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, สาขาวิชานิติศาสตร์, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และสาขาวิชารัฐศาสตร์

การสมัครสอบงานราชการ

ผู้ที่สนใจงานราชการที่เปิดสอบ ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-7 ตุลาคม 2562 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังปรากฏรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>งานราชการที่เปิดสอบ