กรุงเทพมหานคร รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง 8 อัตรา

0
1952

สมัครงาน กรุงเทพมหานคร

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประจำปีงบประมาณ 2558 ในตำแหน่ง นายช่างภาพ และสถาปนิก

สำหรับสมาชิกที่สนใจ สมัครงาน กรุงเทพมหานคร ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว  ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 20 – 28 สิงหาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

สมัครงาน กรุงเทพมหานคร

 สมัครงาน กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นายช่างภาพ จำนวน 1 อัตรา

  2. สถาปนิก  จำนวน 7 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

นายช่างภาพปฏิบัติงาน

  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพ และวีดิทัศน์ ทางช่างภาพ ทางเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดิทัศน์ ทางการถ่ายภาพและภาพยนตร์ ทางการถ่ายภาพ หรือทางศิลปะการถ่ายภาพ

 

สถาปนิกปฏิบัติการ

  1. ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฏหมายกำหนด

 

การรับสมัครงาน กรุงเทพมหานคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานดำเนินการสอบ กองสรรหาบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 20 – 28 สิงหาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครคัดเลือกต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัคร จำนวน 200 บาท เมื่อสมัครคัดเลือกและชำระค่าธรรมเนียมสมัครคัดเลือกแล้ว จะไม่จ่ายเงินคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

ดูรายละเอียดหรือสมัครงาน