กรุงเทพมหานคร รับสมัครลูกจ้าง “ผู้สอนงานเสริมสวยและอาภรณ์” วุฒิม.ต้น/ปวช. 11-18 ก.ย.

0
236

สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร กำลังจะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ผู้สอนงานเสริมสวยและอาภรณ์ วุฒิม.ต้น หรือปวช. จำนวน 1 อัตรา ในส่วนของผู้สนใจสมัครงานราชการ กรุงเทพมหานคร ตามประกาศรับสมัครงานราชการ ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 11-18 กันยายน 2562

งานราชการ กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  • ผู้สอนงานเสริมสวยและอาภรณ์ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  1. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และมีประสบการณ์ในการสอนงานตัดผมชาย หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
  2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

การสมัครงานราชการ กรุงเทพมหานคร

ผู้สมัครสอบให้แสดงหลักฐานเพื่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักงานพัฒนาสังคม ชั้น 6 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2) ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 11-18 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>งานราชการ กรุงเทพมหานคร