กรุงเทพมหานคร (เขตสาทร) รับสมัครลูกจ้าง 3 ตำแหน่ง 31 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ รับถึง 18 ต.ค.

0
422

สำนักงานเขตสาทร สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเขตสาทร จำนวน 3 ตำแหน่ง 31 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครงาน กรุงเทพมหานคร ตามประกาศรับสมัครงานราชการ ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน – 18 ตุลาคม 2562

สมัครงาน กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. พนักงานทั่วไป (กวาด) จำนวน 4 อัตรา
  2. พนักงานทั่วไป (เก็บขยะมูลฝอย) จำนวน 26 อัตรา
  3. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถย่อยกิ่งไม้) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  1. ผู้สมัครต้องมีความรู้ อ่านออก เขียนได้ มีความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ มีความชำนาญงานในการปฏิบัติหน้าที่ และมีสุขภาพแข็งแรง
  2. ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาอยู่อาศัยในพื้นที่เขตสาทร หรือเขตใกล้เคียง หรือสถานที่ที่สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานประจำวันได้โดยสะดวก ไม่เสียหายต่อการปฏิบัติงาน

การรับสมัครงาน กรุงเทพมหานคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบงานรา่ชการ ให้ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตสาทร ระหว่างวันที่ 16 กันยายน – 18 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงาน กรุงเทพมหานคร