กสทช.รับสมัครพนักงาน วุฒิปริญญาตรี 20 อัตรา รับถึง 24 เม.ย.

0
1717

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย (กสทช.) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งต่างๆ จำนวน 4 ตำแหน่ง รวม 20 อัตรา โดยผู้สนใจสมัครงาน กสทช. ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 เมษายน 2563

สมัครงาน กสทช.

ตำแหน่งงานว่าง

  1. วิศวกรรมโทรคมนาคมหรือวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร จำนวน 5 อัตรา
  2. ด้านกฏหมาย จำนวน 5 อัตรา
  3. ด้านเศรษฐศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา
  4. ด้านบัญชี จำนวน 5 อัตรา

วิธีสมัครงาน กสทช.

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงาน กสทช. ให้ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 เมษายน 2563 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักทรัพยากรบุคคล สำนักงาน กสทช. เขตพญาไท กรุงเทพฯ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงาน กสทช.


อัพเดทข่าวการรับสมัครงานทั้งภาครัฐ และเอกชนอย่างต่อเนื่อง >>> https://www.facebook.com/job4thaidotcom/