กสท.เปิดสอบงานรัฐวิสาหกิจ วุฒิปวส./ป.ตรี/ป.โท 14 อัตรา 5-19 ก.ย.

0
933

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ วุฒิปวส. ปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาวิชาต่างๆ โดยปฏิบัติงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 13 ตำแหน่ง 14 อัตรา

ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครงาน กสท. ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ ให้สมัครงานออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 5-19 กันยายน 2562

สมัครงาน กสท

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

ปฏิบัติงานส่วนกลาง
  1. ฝ่ายผลิตภัณฑ์สื่อสารดาวเทียม วุฒิปริญญาตรี จำนวน 2 อัตรา
  2. ฝ่ายผลิตภัณฑ์สื่อสารดาวเทียม วุฒิปวส. จำนวน 1 อัตรา
  3. ฝ่ายพัฒนาธุรกิจสื่อสารไร้สาย วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา
  4. ฝ่ายปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลและอินเตอร์เน็ตเกตเวย์ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 2 อัตรา
ปฏิบัติการในส่วนภูมิภาค
  1. ฝ่ายโครงข่ายระหว่างประเทศ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 3 อัตรา
  2. ฝ่ายโครงข่ายระหว่างประเทศ วุฒิปวส. จำนวน 2 อัตรา
  3. สำนักงานบริการลูกค้า กสท. เขตใต้ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา
  4. สำนักงานบริการลูกค้า กสท. เขตตะวันออก วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา
  5. สำนักงานบริการลูกค้า กสท. เขตเหนือ วุฒิปวส. จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครงาน กสท

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด เปิดรับสมัครด้วยระบบใบสมัครอิเล็กทรอนิกส์ทางเว็บไซต์ www.cattelecom.com ตั้งแต่วันที่ 5-19 กันยายน 2562 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงาน กสท