กสท. เปิดสอบงานรัฐวิสาหกิจ วุฒิปวส./ป.ตรี/ป.โท 16 อัตรา รับถึง 9 มี.ค.

0
2044

บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือก และบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ระดับวุฒิการศึกษาปริญญาโท ปริญญาตรี และปวส. จำนวน 16 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจ สมัครงาน กสท. ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2563

สมัครงาน กสท.

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

  1. วุฒิปริญญาโท ทางวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
  2. วุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 7 อัตรา
  3. วุฒิปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์ จำนวน 6 อัตรา
  4. วุฒิปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง จำนวน 2 อัตรา

วิธีสมัครงาน กสท.

ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงาน กสท. สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ กสท.ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงาน กสท.