กสท โทรคมนาคม รับสมัครลูกจ้าง วุฒิปริญญาตรี 17 อัตรา

0
7812

สมัครงาน กสท โทรคมนาคม

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายบริหารและติดตามคุณภาพบริการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง (มีกำหนดเวลาจ้าง) คุณวุฒิปริญญาตรี ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ Agent CAT Contact Center ประจำส่วนบริการสัมพันธ์ (Contact Center) ศูนย์โทรคมนาคมนนทบุรี ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี ทำสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี ได้รับอัตราค่าจ้างรายวัน วันละ 500 บาท จำนวน 17 อัตรา โดยจะได้ทำการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อเรียกรายงานตัวและปฏิบัติงานต่อไป

สำหรับสมาชิกท่านใด ที่สนใจ สมัครงาน กสท โทรคมนาคม สามารถสมัครงานด้วยตนเอง หรือสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 25-31 กค. และ 1-11 สค. 2559

สมัครงาน กสท. โทรคมนาคม

 

สมัครงาน กสท โทรคมนาคม

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

  1. เจ้าหน้าที่ Agent CAT Contact Center (ลูกจ้าง) จำนวน 17 อัตรา

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน กสท โทรคมนาคม

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายบริหารและติดตามคุณภาพบริการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง (มีกำหนดเวลาจ้าง) โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

กำหนดการรับสมัคร และสถานที่รับสมัครงาน กสท โทรคมนาคม

  1. สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2559 สมัครได้ที่ ส่วนพัฒนา CAT Contact Center ฝ่ายบริหารและติดตามคุณภาพบริการ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 144 ศูนย์โทรคมนาคมนนทบุรี 299 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
  2. สมัครทางไปรษณีย์ โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์ฝากส่งเป็นสำคัญ

 

เอกสารต้นฉบับ สมัครงาน กสท โทรคมนาคม