กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิปวส./ป.ตรี 4 ตำแหน่ง 48 อัตรา 27 เม.ย.- 19 พ.ค.

0
634

กรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 4 ตำแหน่ง รวม 48 อัตรา คุณวุฒิการศึกษาระดับปวส.และปริญญาตรี ในส่วนของผู้สนใจสมัครงานกองทุนสตรี ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน – 19 พฤษภาคม 2563

สมัครงานกองทุนสตรี

ตำแหน่งงานว่าง

  1. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 13 อัตรา
  2. นักจัดการงานทั่วไป 21 อัตรา
  3. นักวิชาการเงินและบัญชี 13 อัตรา
  4. นิติกร 1 อัตรา

วิธีสมัครงานกองทุนสตรี

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครงานกองทุนสตรี ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน – 19 พฤษภาคม 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานกองทุนสตรี


อัพเดทข่าวการรับสมัครงานทั้งภาครัฐ และเอกชนอย่างต่อเนื่อง >>> https://www.facebook.com/job4thaidotcom/