กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิปริญญาตรี 2 อัตรา 3-7 ก.พ.

0
424

กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เป็นหน่วยงานของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) จำนวน 2 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัคร กยศ. ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2563

สมัคร กยศ.

ตำแหน่งงานว่าง

  • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

วิธีสมัคร กยศ.

สำหรับผู้สนใจสมัครงาน กยศ. ให้สมัครงานทางอินเตอร์ตั้งแต่วันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัคร กยศ.