กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มอนุรักษ์โอโซน จำนวน 4 ตำแหน่ง 1-30 เม.ย.

0
518