กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 115 อัตรา

0
2030

งานราชการ ทหาร

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยคณะกรรมการรับสมัครบุคคลพลเรือน เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยแบ่งเป็นตำแหน่งที่รับสมัคร นายทหารสัญญาบัตร จำนวน 23 อัตรา และนายทหารประทวน จำนวน 92 อัตรา

สำหรับสมาชิกที่สนใจงานราชการ ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว  ให้สมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 – 22 พฤษภาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้จากเอกสารต้นฉบับ แนบท้ายประกาศนี้

งานราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย

 

งานราชการ ทหาร

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นายทหารสัญญาบัตร จำนวน 23 อัตรา

  2. นายทหารประทวน จำนวน 92 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ กองบัญชาการกองทัพไทย โดยคณะกรรมการรับสมัครบุคคลพลเรือน เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองบัญชาการ กองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงานราชการ ทหาร

กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 12 – 22 พฤษภาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังปรากฏรายละเอียดในเอกสารแนบท้าย

 

เอกสารต้นฉบับ งานราชการ ทหาร