[งานราชการ] กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 68 อัตรา

0
10779

งานราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย

กองบัญชาการกองทัพไทย ประกาศเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวนทั้งสิ้น 68 อัตรา

สมาชิกท่านใดที่สนใจ ต้องการสมัครงานราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย ตามประกาศสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม – 7 เมษายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

กองบัญชาการกองทัพไทย

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 • นายทหารสัญญาบัตร
 • 1. กลุ่มตำแหน่งการเงิน (ชาย) จำนวน 2 อัตรา
 • 2. กลุ่มตำแหน่งการเงิน (ชาย/หญิง) จำนวน 2 อัตรา
 • 3. กลุ่มตำแหน่งรัฐศาสตร์ (ชาย/หญิง) จำนวน 1 อัตรา
 • 4. กลุ่มตำแหน่งนิติศาสตร์ (ชาย/หญิง) จำนวน 3 อัตรา
 • 5. กลุ่มตำแหน่งภาษาไทย (ชาย/หญิง) จำนวน 1 อัตรา
 • 6. กลุ่มตำแหน่งภาษาอังกฤษ (ชาย/หญิง) จำนวน 1 อัตรา
 • 7. กลุ่มตำแหน่งไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ชาย) จำนวน 1 อัตรา
 • 8. กลุ่มตำแหน่งไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ชาย) จำนวน 1 อัตรา
 • 9. กลุ่มตำแหน่งคอมพิวเตอร์ (ชาย/หญิง) จำนวน 4 อัตรา
 • 10. กลุ่มตำแหน่งพีชกรรมและทุ่งหญ้า (ชาย/หญิง) จำนวน 1 อัตรา
 • 11. กลุ่มตำแหน่งรังสีเทคนิค (ชาย/หญิง) จำนวน 1 อัตรา
 • นายทหารประทวน
 • 1. กลุ่มตำแหน่งสารบรรณ (ชาย) จำนวน 11 อัตรา
 • 2. กลุ่มตำแหน่งการเงิน (ชาย) จำนวน 4 อัตรา
 • 3. กลุ่มตำแหน่งการเงิน (ชาย/หญิง) ่จำนวน 5 อัตรา
 • 4. กลุ่มตำแหน่งคอมพิวเตอร์ (ชาย) จำนวน 2 อัตรา
 • 5. กลุ่มตำแหน่งคอมพิวเตอร์ (ชาย/หญิง) จำนวน 2 อัตรา
 • 6. กลุ่มตำแหน่งช่างก่อสร้าง (ชาย) จำนวน 2 อัตรา
 • 7. กลุ่มงานช่างถ่ายภาพ (ชาย) จำนวน 1 อัตรา
 • 8. กลุ่มตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ (ชาย/หญิง) จำนวน 1 อัตรา
 • 9. กลุ่มตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล (ชาย) จำนวน 3 อัตรา
 • 10. กลุ่มตำแหน่งรังสีเทคนิค (ชาย) จำนวน 1 อัตรา
 • 11. กลุ่มตำแหน่งบริการ (ชาย/หญิง) จำนวน 2 อัตรา
 • 12. กลุ่มตำแหน่งพลขับรถ (ชาย) จำนวน 4 อัตรา
 • 13. กลุ่มตำแหน่งช่างยนต์ (ชาย) จำนวน 6 อัตรา
 • 14. กลุ่มตำแหน่งการสัตว์ (ชาย) จำนวน 6 อัตรา

 

การสมัครงาน กองบัญชาการกองทัพไทย

สมาชิกท่านใดที่สนใจ ต้องการสมัครงานราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย ตามประกาศสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ www.rtarf.mi.th ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม – 7 เมษายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>> Download Link