การท่าอากาศยานอู่ตะเภา รับพนักงาน/ลูกจ้าง วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 11 อัตรา รับ 23 ก.ย.- 25 ต.ค.

0
1478

ประกาศรับสมัครงานการท่าอากาศยานอู่ตะเภา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน และลูกจ้างทุนหมุนเวียน ของการท่าอากาศยานอู่ตะเภา จำนวน 33 ตำแหน่ง รวม 53 อัตรา ในส่วนของผู้สนใจสมัครงาน สนามบินอู่ตะเภา ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 23 กันยายน – 25 ตุลาคม 2562

สมัครงาน สนามบิน

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

สมัครงานสนามบิน วุฒิปริญญาตรี

 1. เจ้าหน้าที่บัญชีบริหาร (แผนกงบประมาณ) จำนวน 1 อัตรา
 2. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
 3. เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
 4. เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงานบุคคล จำนวน 2 อัตรา
 5. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
 6. เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 อัตรา
 7. เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
 8. เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์และเครือข่าย จำนวน 1 อัตรา
 9. เจ้าหน้าที่คดี จำนวน 1 อัตรา
 10. เจ้าหน้าที่แสงสว่าง/ไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้าสนามบิน จำนวน 2 อัตรา
 11. เจ้าหน้าที่กิจกรรมพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

สมัครงานสนามบิน วุฒิ ปวส.

 1. เจ้าหน้าที่แสงสว่าง/ไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้าสนามบิน จำนวน 3 อัตรา
 2. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา
 3. เจ้าหน้าที่เครื่องมือกลและระบบปรับอากาศ จำนวน 1 อัตรา
 4. เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงอาคาร จำนวน 1 อัตรา
 5. พลขับ จำนวน 4 อัตรา
 6. เจ้าหน้าที่คลัง จำนวน 1 อัตรา
 7. เจ้าหน้าที่ตรวจจ่าย จำนวน 1 อัตรา
 8. เจ้าหน้าที่ตรวจค้น จำนวน 1 อัตรา

สมัครงาน สนามบิน วุฒิ ปวช.

 1. เจ้าหน้าที่แผนกพัฒนากิจการ จำนวน 1 อัตรา
 2. เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
 3. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 6 อัตรา
 4. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า จำนวน 3 อัตรา
 5. เจ้าหน้าที่แผนกงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา
 6. เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงสนามบิน จำนวน 1 อัตรา
 7. เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงอาคาร จำนวน 2 อัตรา
 8. ช่างยนต์ จำนวน 1 อัตรา
 9. พนักงานธุรการ (แผนกธุรการ) จำนวน 1 อัตรา
 10. เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
 11. เจ้าหน้าที่จัดหา จำนวน 1 อัตรา
 12. เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่เขตนอกการบิน จำนวน 1 อัตรา

สมัครงาน สนามบิน วุฒิ ปชว./ม.6

 1. เจ้าหน้าที่บริการ (กองพัสดุและบริการ) จำนวน 1 อัตรา
 2. เจ้าหน้าที่สัมภาระ จำนวน 3 อัตรา

การรับสมัครงาน สนามบิน

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบงานราชการ สนามบินอู่ตะเภา สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 23 กันยายน – 25 ตุลาคม 2562 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังปรากฏในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงาน สนามบิน