การนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) เปิดสอบงานรัฐวิสาหกิจ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 7 ตำแหน่ง 10 อัตรา บัดนี้ถึง 6 ธ.ค.

0
1607

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 8 ตำแหน่ง 10 อัตรา วุฒิปริญญาตรี และปริญญาโท ในส่วนของผู้สนใจสมัครสอบงานรัฐวิสาหกิจ ให้สมัครออนไลน์ได้ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2562

สอบงานรัฐวิสาหกิจ

ตำแหน่งงานว่าง

  1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
  2. เศรษฐกร จำนวน 1 อัตรา
  3. นักบริหารพัสดุ จำนวน 3 อัตรา
  4. วิศวกร จำนวน 1 อัตรา
  5. นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
  6. นักบริหารงานท่าเรืออุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา
  7. นักบริหารการเงิน จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครสอบงานรัฐวิสาหกิจ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบงานรัฐวิสาหกิจ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2562 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่การนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สอบงานรัฐวิสาหกิจ