การนิคมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างที่นี่

0
674

ประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจวันนี้ โดย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ปัจจุบันกำลังดำเนินการพัฒนาและขยายโครงการต่างๆ มากมาย และเป็นหน่วยงานที่มีโครงสร้างวิธีการบริหารที่ทันสมัย มีสวัสดิการ เงินเดือน และโบนัสเฉกเช่นรัฐวิสาหกิจชั้นนำทั่วไป มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 36 ตำแหน่ง รวม 37 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14 – 27 ธันวาคม 2565

สมัครงานรัฐวิสาหกิจ

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

 1. ผู้ตรวจสอบภายใน 5 ( สังกัด กองตรวจสอบ 2 ) จำนวน 1 อัตรา
 2. เลขานุกการ 5   ( สังกัด ฝ่ายกฏหมาย ) จำนวน 1 อัตรา
 3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 5  ( สังกัด กองปฏิบัติการดิจิทัล ) จำนวน 1 อัตรา
 4. นักทรัพยากรบุคคล 5  ( สังกัด กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล ) จำนวน 1 อัตรา
 5. นักบริหารพัสดุ 5 (สังกัด กองพัสดุ) จำนวน 1 อัตรา
 6. นักบริการการลงทุน 5 (สังกัด กองการตลาด) จำนวน 1 อัตรา
 7. นักบริการการลงทุน 5 (สังกัด กองลูกค้าสัมพันธ์) จำนวน 1 อัตรา
 8. เศรษฐกร 5 (สังกัด กองบริหารการลงทุน) จำนวน 1 อัตรา
 9. เศรษฐกร 6 (สังกัด กองบริหารการลงทุน) จำนวน 1 อัตรา
 10. เศรษฐกร 6 (สังกัด กองพัฒนาธุรกิจ) จำนวน 1 อัตรา
 11. นักวิเคราะห์ 6 (สังกัด กองพัฒนาธุรกิจ) จำนวน 1 อัตรา
 12. วิศวกร 5 (สังกัด กองบริหารแลพกำกับดูแลโครงการนิคมอุตสหกรรม) จำนวน 1 อัตรา
 13. วิศวกร 6 (สังกัด กองบริหารแลพกำกับดูแลโครงการนิคมอุตสหกรรม) จำนวน 1 อัตรา
 14. นักบริหารการเงิน 5 (สังกัด กองการเงิน) จำนวน 1 อัตรา
 15. นักบัญชี 5 (สังกัด กองบัญชีการเงิน) จำนวน 1 อัตรา
 16. วิศวกร 5 (สังกัด กองอนุญาตก่อสร้าง) จำนวน 1 อัตรา
 17. นักวิทยาศาสตร์ 6 (สังกัด กองความปลอดภัยและอาชีวอนามัย) จำนวน 1 อัตรา
 18. นักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม 5 (สังกัด สำนักงานนิคมอุสหกรรม แก่งคอย ) จำนวน 1 อัตรา
 19. วิศวกร 5 (สังกัด สำนักงานนิคมอุสหกรรม ลาดกระบัง) จำนวน 2 อัตรา
 20. วิศวกร 5 (สังกัด สำนักงานนิคมอุสหกรรม บางชัน) จำนวน 1 อัตรา
 21. นักบัญชี 5 (สังกัด สำนักงานนิคมอุสหกรรม นครหลวง) จำนวน 1 อัตรา
 22. นักบริหารการเงิน 5 (สังกัด สำนักงานนิคมอุสหกรรม นครหลวง) จำนวน 1 อัตรา
 23. วิศวกร 5 (สังกัด สำนักงานนิคมอุสหกรรม ราชบุรี) จำนวน 1 อัตรา
 24. นักบัญชี 5 (สังกัด สำนักงานนิคมอุสหกรรม ภาคเหนือ) จำนวน 1 อัตรา
 25. นักวิทยาศาสตร์ 5 (สังกัด สำนักงานนิคมอุสหกรรม เกตเวย์ ซิตี้) จำนวน 1 อัตรา
 26. วิศวกร 6 (สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม บางปู) จำนวน 1 อัตรา
 27. วิศวกร 5 (สังกัด สำนักงานนิคมอุสหกรรม บางปู) จำนวน 1 อัตรา
 28. นักบริหารการเงิน 5 (สังกัด สำนักงานนิคมอุสหกรรม บางปู) จำนวน 1 อัตรา
 29. วิศวกร 5 (สังกัด สำนักงานนิคมอุสหกรรม อีสเทร์นซีบอร์ด ระยอง) จำนวน 1 อัตรา
 30. นักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม 5 (สังกัด สำนักงานนิคมอุสหกรรม อีสเทร์นซีบอร์ด ระยอง ) จำนวน 1 อัตรา
 31. นักวิทยาศาสตร์ 5 (สังกัด สำนักงานนิคมอุสหกรรม ดับบลิวเอชเอ อีสเทร์นซีบอร์ด 1- 4) จำนวน 1 อัตรา
 32. นักบริหารงานนิคมอุตสหกรรม 6 (สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม ดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1- 2) จำนวน 1 อัตรา
 33. วิศวกร 5 (สังกัด สำนักงานนิคมอุสหกรรม ดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1- 2) จำนวน 1 อัตรา
 34. วิศวกร 5 (สังกัด สำนักงานนิคมอุสหกรรม อมตะซิตี้) จำนวน 1 อัตรา
 35. นักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม 5 (สังกัด สำนักงานนิคมอุสหกรรม มาบตาพุด ) จำนวน 1 อัตรา
 36. นักวิทยาศาสตร์ 5 (สังกัด สำนักงานนิคมอุสหกรรม มาบตาพุด) จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครงานรัฐวิสาหกิจ

สมาชิกท่านใด สนใจ สมัครงานรัฐวิสาหกิจ การนิคมอุตสาหกรรม ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 – 27 ธันวาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่การนิคมอุตสาหกรรมระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ >>> สมัครงานรัฐวิสาหกิจ