การประปานครหลวง (กปน.) เตรียมเปิดรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ ครั้งใหญ่ 2559

0
7070

สมัครงาน การประปา (กปน.)

การประปานครหลวง (กปน.) เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ มีภารกิจหลักในการสำรวจ จัดหา ผลิต จัดส่ง และจำหน่ายน้ำประปาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ มีวิสัยทัศน์เป็นองค์กรชั้นนำด้านการบริหารจัดการที่ดี สูความเป็นเลิศ  ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับแนวหน้าของกลุ่มประเทศอาเซียน ที่ให้บริการงานประปา

เร็วๆ นี้ การประปานครหลวงจะเปิดรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ จำนวนหลายสาขาวิชา หลายตำแหน่ง หลายอัตรา สำหรับสมาชิกที่สนใจ รอการเปิดรับสมัครงานของการประปานครหลวงอยู่นั้น เตรียมเอกสาร หลักฐานต่างๆ เกี่ยวกับการสมัครงานให้พร้อมนะคะ

สมัครงาน การประปา (กปน.)

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

สมัครงานการประปานครหลวง