การรถไฟฟ้า (bts) รับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ วุฒิปริญญาตรี – โท รวม 22 อัตรา

0
8607

สมัครงาน รถไฟฟ้า bts

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) หรือที่เราคุ้นเคยกันดีคือ รถไฟฟ้าบีทีเอส (bts) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดต่างๆ จำนวน 22 อัตรา โดยผู้สนใจ สมัครงาน รถไฟฟ้าจะต้องมีคุณสมบัติต่างๆ ตรงตามเงื่อนไขที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกำหนดไว้ ดังรายละเอียดด้านล่าง

สำหรับผู้สนใจ ต้องการสมัครงาน รถไฟฟ้า bts ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ สามารถสมัครงานออนไลน์ได้ ตั้งแต่วันที่ 8 – 14 มิถุนายน 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครงานบีทีเอส

สมัครงาน รถไฟฟ้า bts

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

 1. พนักงานบริหารทั่วไประดับ 6 จำนวน 1 อัตรา

 2. พนักงานบริหารทั่วไประดับ 5 จำนวน 1 อัตรา

 3. พนักงานบริหารทั่วไประดับ 5 จำนวน 1 อัตรา

 4. พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 5  จำนวน 1 อัตรา

 5. พนักงานบริหารความเสี่ยงระดับ 5 จำนวน 1 อัตรา

 6. นิติกร ระดับ 4 จำนวน 4 อัตรา

 7. พนักงานบัญชี ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา

 8. พนักงานการเงิน ระดับ 4 / พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ ระดับ 4 จำนวน 2 อัตรา

 9. พนักงานการเงิน ระดับ 4  จำนวน 2 อัตรา

 10. วิศวกร ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา

 11. วิศวกร ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา

 12. วิศวกร ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา

 13. วิศวกร ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา

 14. วิศวกร ระดับ 5 จำนวน 1 อัตรา

 15. วิศวกร ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา

 16. พนักงานบริหารระบบคอมพิวเตอร์ (Security Management) จำนวน 1 อัตรา

 17. โปรแกรมเมอร์ ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา

 

การรับสมัครงาน รถไฟฟ้า bts

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงาน รถไฟฟ้า bts ให้สมัครงานออนไลน์ได้ ตั้งแต่วันที่ 8 – 14 มิถุนายน 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังปรากฏในรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จะประกาศรายชื่อผุู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน ในวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ทาง www.mrta.co.th

 

รายละเอียดเพิ่มเติม>>>>สมัครงาน รถไฟฟ้า