การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างได้แล้ววันนี้

0
6024

ประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจวันนี้ โดย การรถไฟแห่งประเทศไทย ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าทำงานในการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นลูกจ้างเฉพาะงาน จำนวน 15 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครงานรัฐวิสาหกิจ การรถไฟแห่งประเทศไทย ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 07 เมษายน 2565

สมัครงานรัฐวิสาหกิจ

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

  1. พนักงานคุมประแจฯ จํานวน 10 อัตรา
  2. พนักงานบริการ จำนวน 5 อัตรา

วิธีรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ ณ ที่ทําการงานเดินรถแขวงลําปาง ชั้น 2 อาคารสถานีรถไฟนครลําปาง ตําบลสบตุ๋ย อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 07 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ โดยให้ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลําปาง เรื่อง มาตรการ เฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานรัฐวิสาหกิจ