การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ 181 อัตรา

0
9682

สมัครงาน การรถไฟ

การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจในการรถไฟแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 181 อัตรา โดยผู้ที่สนใจ ต้องการสมัครงาน การรถไฟ ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าวนี้ สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 – 28 มิถุนายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง

สมัครงานการรถไฟแห่งประเทศไทย

 

สมัครงาน การรถไฟ

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

สังกัดฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
 1. พนักงานการเดินรถ 4  จำนวน 64 อัตรา

 

สังกัดฝ่ายบริการสินค้า
 1. พนักงานการตลาดและทรัพย์สิน 6  จำนวน 1 อัตรา
 2. พนักงานการเดินรถ 6  จำนวน 1 อัตรา
 3. พนักงานขบวนรถ 4 (พนักงานห้ามล้อ)  จำนวน 57 อัตรา

 

สังกัดฝ่ายการช่างกล
 1. วิศวกร 6  จำนวน 2 อัตรา
 2. พนักงานการบัญชี 6  จำนวน 2 อัตรา

 

สังกัดฝ่ายการช่างโยธา
 1. พนักงานการบัญชี 6  จำนวน 2 อัตรา

 

สังกัดฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
 1. วิศวกร 6  จำนวน 4 อัตรา
 2. พนักงานเทคนิค 4  จำนวน 3 อัตรา

 

สังกัดฝ่ายการเงินและบัญชี
 1. พนักงานการบัญชี 6  จำนวน 2 อัตรา

 

สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 1. พนักงานคอมพิวเตอร์ 6 จำนวน 7 อัตรา
 2. พนักงานคอมพิวเตอร์ 4  จำนวน 1 อัตรา
 3. พนักงานบริหารงานทั่วไป 4  จำนวน 1 อัตรา

 

สังกัดฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
 1. พนักงานการตลาดและทรัพย์สิน 7 จำนวน 1 อัตรา
 2. พนักงานบริหารงานทั่วไป 6  จำนวน 1 อัตรา
 3. พนักงานการตลาดและทรัพย์สิน 6  จำนวน 23 อัตรา

 

สังกัดสำนักงานแพทย์
 1. นายแพทย์ 7  จำนวน 3 อัตรา
 2. เภสัชกร 6  จำนวน 1 อัตรา
 3. พยาบาลวิชาชีพ 6  จำนวน 4 อัตรา
 4. พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6 (นักรังสัีเทคนิค)  จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจในการรถไฟแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงาน การรถไฟ (สมัครได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น)

ผู้ประสงค์จะสมัครงาน การรถไฟ ให้สมัครสอบได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ www.railway.co.th หรือ http://railway.thaijobjob.com ระหว่างวันที่ 20 – 28 มิถุนายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังปรากฏรายละเอียดในเอกสารแนบท้าย

 

เอกสารต้นฉบับ สมัครงาน การรถไฟ