[งานรัฐวิสาหกิจ] การเคหะแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเป็นพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างวันนี้

0
1496

ประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจวันนี้ โดย การเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือก และบรรจุบุคคลเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 16 ตำแหน่ง รวม 73 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจ สมัครงานรัฐวิสาหกิจ การเคหะแห่งชาติ ให้สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18-30 เมษายน 2565

สมัครงานรัฐวิสาหกิจ

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

 1. วิศวกร (วิศวกรรมโยธา) จำนวน 1 อัตรา
 2. วิศวกร(วิศวกรรมไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา
 3. นักบัญชี จำนวน 3 อัตรา
 4. เศรษฐกร จำนวน 5 อัตรา
 5. นิติกร จำนวน 1 อัตรา
 6. บุคลากร จำนวน 1 อัตรา
 7. พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 15 อัตรา
 8. พนังานระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 อัตรา
 9. พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 7 อัตรา
 10. พนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
 11. พนักงานจัดการทรัพย์สิน จำนวน 18 อัตรา
 12. พนักงานพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
 13. พนักงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 4 อัตรา
 14. ช่างเทคนิค(สาขาก่องสร้าง หรือสาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาสถาปัตยกรรม) จำนวน 6 อัตรา
 15. ช่างเทคนนิค (สาขาวิชาไฟฟ้า หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์) จำนวน 2 อัตรา

วิธีสมัครงานรัฐวิสาหกิจ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะ สมัครงานรัฐวิสาหกิจ การเคหะแห่งชาติ ตามประกาศรับสมัครรัฐวิสาหกิจดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18-30 เมษายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ การเคหะแห่งชาติ ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานรัฐวิสาหกิจ