ขสมก. รับสมัครพนักงานรัฐวิสาหกิจ วุฒิปริญญาตรี รับถึง 30 ก.ค.

0
15489

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสังกัด องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ วุฒิปริญญาตรี ในส่วนของผู้สนใจสมัครงาน ขสมก. ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 กรกฎาคม 2563

สมัครงาน ขสมก.

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

  • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

วิธีสมัครงาน ขสมก.

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงาน ขสมก. ให้ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ สำนักการเจ้าหน้าที่ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 กรกฎาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงาน ขสมก.