“สำนักงานปปง.” เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 117 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี

0
12880

งานราชการที่เปิดสอบ

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักสืบสอบสวนปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ โดยมีรายละเอียดด้านล่าง

สำหรับผู้สนใจสมัครสอบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
สมัครงาน ปปง

งานราชการที่เปิดสอบ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 1. ตำแหน่งนักสืบสอบสวนปฏิบัติการ
  จำนวน 101 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
 2. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
  จำนวน 8 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
 3. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  จำนวน 2 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
 4. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
  จำนวน 6 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

 

การสมัครงาน ปปง.

ผู้ประสงค์จะสมัครงานราชการที่เปิดสอบ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://amlo.job.thai.com ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

เอกสารต้นฉบับ งานราชการที่เปิดสอบ